GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VỆ SINH RED 

   Giá Trị Cốt Lõi

3T: Tâm – Tín – Tinh

Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp bằng chính cái Tâm, Uy Tín phục vụ và sự Tinh Tế chính là giá trị cốt lõi mà tất cả nhân sự Red luôn khắc ghi.

   Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong dịch vụ vệ sinh công nghiệp chính là điều mà RED luôn hướng đến. Không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà còn mang lại những công trình sạch bóng và an toàn cho người sử dụng là mục đích cuối cùng của RED.

  Nhân Sự 

Tại RED, nhân sự được xem là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Làm việc bằng cả cái tâm, hết lòng vi khách hàng, uy tín và tinh tế là những điều cơ bản mà tất cả nhân sự tại RED phải thực hiện.